Persepsi Pelajar terhadap penggunaaan Istilah Bahasa Inggeris dalam Pembelajaran Program Sijil Multimedia Kreatif Pengiklanan di Kolej Komuniti Kulim

Authors

  • Noorshakira Ismail Kolej Komuniti Kulim, Jalan Kota Kenari 2, Taman Kota Kenari, 09000 Kulim, Kedah
  • Faezah Dol Kolej Komuniti Kulim, Jalan Kota Kenari 2, Taman Kota Kenari, 09000 Kulim, Kedah

DOI:

https://doi.org/10.53797/ujssh.v3i1.1.2024

Keywords:

pelajar, istilah Bahasa Inggeris, pengajaran dan pembelajaran, bidang SMP

Abstract

Kajian ini adalah untuk mengenalpasti persepsi dikalangan pelajar terhadap penggunaan istilah Bahasa Inggeris dalam pembelajaran program Sijil Multimedia Kreatif Pengiklanan (SMP) di Kolej Komuniti Kulim. Seramai 103 orang pelajar yang terdiri dari sesi pengajian Sesi I 2021/2022 dan Sesi I 2022/2023 telah dipilih sebagai sampel kajian. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang berbentuk tinjauan dengan menggunakan instrumen borang soal selidik yang mengandungi 22 item soalan. Data-data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 23.0. Hasil dapatan kajian persepsi pelajar terhadap penggunaan istilah Bahasa Inggeris dalam kefahaman pelajar, kemudahan proses pembelajaran dan minat pelajar mencatatkan pada tahap kecenderungan min yang tinggi iaitu 4.24, 4.30 dan 4.33. Penyelidik berharap hasil dapatan kajian yang diperolehi dapat memberi manfaat serta membantu pensyarah dan pelajar terhadap penggunaan istilah Bahasa Inggeris dalam pembelajaran untuk meningkatkan kefahaman dan minat pelajar untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.

References

Ab. Rahim Selamat (2000). Kemahiran Dalam Sekolah Bestari. Johor Bharu: Badan Cemerlang Sdn. Bhd.

Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. (2000). “Kemahiran Interpersonal Untuk Guru.” Selangor: PTS Publication and Distributors Sdn. Bhd.

Abdul Aziz, N.A. & Tengku Ahmad, T.A.H.D. (2011). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Kalangan Pelajar Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Jabatan Perdangangan, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin.

Farah Asnida binti Che Shariff (2008). Persepsi Guru Terhadap Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Universiti Teknologi Malaysia.

Hj. Kamsur, N. (2015). Tahap Penguasaan, Sikap Dan Minat Pelajar Kolej Kemahiran Tinggi Mara Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Inggeris. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Johari Surif, Nor Hasniza Ibrahim dan Meor Ibrahim Kamaruddin (2008). Masalah pembelajaran matematik dalam bahasa inggeris di Kalangan pelajar sekolah menengah luar Bandar. Universiti Teknologi Malaysia.

Lim Siet Fah (2008). Keberkesanan Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Teknikal.

Mohd Puzi Yaakub (2007). Penggunaan dan Penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan Pelajar Tahun 2 Program Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (SPA, SPE, SPJ dan SPH). Tesis Sarjana Muda: Universiti Teknologi Malaysia.

Nor Fadila Mohd Amin & Adibah Binti Abd. Rahim (2010). Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris Sebagai Persediaan Untuk Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Downloads

Published

2024-01-31

How to Cite

Ismail, N., & Dol, F. (2024). Persepsi Pelajar terhadap penggunaaan Istilah Bahasa Inggeris dalam Pembelajaran Program Sijil Multimedia Kreatif Pengiklanan di Kolej Komuniti Kulim. Uniglobal Journal of Social Sciences and Humanities, 3(1), 1–5. https://doi.org/10.53797/ujssh.v3i1.1.2024

Issue

Section

Articles